sluit ×

TakeTwo is een modern reclamebureau uit Nijmegen. Ons team bestaat uit communicatie experts, grafisch vormgevers, tekstschrijvers, webontwikkelaars, een popfotograaf en superhelden.

RECLAMEBUREAU

Reclamebureau TakeTwo combineert communicatie, creatie en webontwikkeling om onderscheidende concepten te bedenken en uit te voeren voor onze klanten. Een onderdeel van onze eigen promotiemix is een hoge positie in (de organische zoekresultaten van) Google op het woord 'communicatiebureau'. Om dit te bewerkstelligen moeten wij van Google een aantal keer het woord reclame bureau in onze teksten verwerken. Bij dezen: reclamebureau.

Communicatie anno 2015

De gemiddelde mediaconsument ontvangt dagelijks ongeveer vijfduizend commerciële boodschappen. Prettig voor het communicatiebureau, want deze boodschappen moeten allemaal worden bedacht, vormgegeven, en uitgevoerd. Op de lange termijn goed voor niemand, want samen dwingen we ontvangers hun 'informatiefilters' steeds strenger in te stellen. Zo wordt (massa) communicatie steeds minder effectief en moet het reclamebureau namens de organisatie steeds meer -en harder- schreeuwen om de aandacht van het publiek. Je zou zo maar kunnen spreken van een neerwaartse spiraal.

Modern reclamebureau

Onderscheidende boodschappen brengen aan ontvangers die er op zitten te wachten. Dat is de missie van het hedendaags reclamebureau (vinden wij). Wij zoeken naar verwachtingspatronen en branchespecifieke kaders met als doel deze vervolgens te doorbreken, op basis van de authenticiteit van een organisatie of merk. Dit is niet alleen erg leuk om te doen, maar ook een aanpak die garant staat voor betere resultaten.

Communicatiebureau

Het communicatiebureau anno 2015

Een modern communicatiebureau heeft naast kennis van de traditionele kanalen ook ervaring met nieuwe media. Als communicatiebureau vindt TakeTwo het belangrijk online communicatie tools als Twitter en Facebook op de juiste waarde te schatten en ze ook op een authentieke en relevante wijze in te zetten. In onze visie heeft een modern communicatiebureau de taak deze kanalen te analyseren en te toetsen aan interne factoren (identiteit) en externe factoren (positionering) binnen het bestaande merkbeleid.

TakeTwo: communicatiebureau vs reclamebureau

Taketwo combineert het beste van beide werelden: de creativiteit en het conceptdenken van het reclamebureau, en de strategisch-theoretische benadering van het communicatiebureau. Het grote verschil is dat een reclamebureau uit zal moeten gaan van de door de opdrachtgever aangeleverde informatie (meestal in de vorm van een briefing). Deze informatie wordt vervolgens voor lief aangenomen, terwijl in de visie en ervaring van TakeTwo de crux vaak een stap eerder zit. Dikwijls zijn ondernemingen zelf niet in staat het vraagstuk goed te formuleren óf hebben zij een vertekend beeld van de organisatie.

Daarom Neemt TakeTwo altijd de tijd de organisatie zélf te leren kennen, om de vraag te toetsen aan de eigen bevindingen en waar nodig de vraag te herdefinieren of zelfs helemaal opnieuw te formuleren. Het is daarbij essentieel dat TakeTwo in deze fase gesprekken voert op directieniveau, zodat de relevante informatie first-hand wordt ingewonnen.

Het verdienmodel van het traditionele communicatiebureau

Het gemiddelde traditionele communicatiebureau heeft een al even traditioneel verdienmodel gebaseerd op de controle die het heeft (of beter gezegd, had) op de media en daarmee haar gebruiker. Dit model komt er in essentie op neer dat de productieuren en media-inkoop een externe meerwaarde vertegenwoordigt, waar het bureau als ‘tussenpersoon’ een marge aan koppelt. Omdat TakeTwo ziet dat de verhoudingen tussen zender en ontvanger dankzij het verschuivende medialandschap óók verschuift in het voordeel van de ontvanger, is de meerwaarde van deze tussenpersoon ineens een stuk minder waard geworden. Zijn controle is immers steeds verder aan het slinken. Daarnaast is het ook moreel lastig te verantwoorden (en bovendien een ouderwetse manier van denken) dat je je geld verdient met het innen van marges op andermans werk. Daarom zet TakeTwo nooit marges op de inkoop, en tracht het altijd transparant (en eerlijk) te communiceren over de uren die het wél zelf aan meerwaarde toevoegd, zoals projectmanagement en art direction.


Meer informatie?


TakeTwo Jaap